Image
Image

Electriciteitskeuring, waarom?

1. Bij verkoop:  De verkoper is verplicht om de elektriciteit te laten keuren, maar niet om de elektriciteitsinstallatie voor de verkoop helemaal te vernieuwen. Het (negatief) evaluatieverslag is dan eerder een informatief document voor de koper. Het spreekt voor zich dat  non comformiteiten regulariseren een meerwaarde betekenen bij de verkoop.2. Bij aankoop:De koper moet ervoor zorgen dat de elektriciteitsinstallatie wél conform is. De koper heeft hiervoor 18 maanden tijd na de aankoop van de woning.3. AlgemeenDe bewoner weet niet of de installatie al dan niet conform is. Voor de verzekering dient u een geldige geregistreerde keuring te hebben. De kans is groot dat je verzekeringsmaatschappij zich terugtrekt bij schade na ongelukken. Ten slotte riskeer je een boete van de FOD Economie die bevoegd is voor de controles. 
Image

"Om de 25 jaar dient u een nieuwe keuring te laten uitvoeren"

Wat doen wij om u te helpen?

Wij voeren een inspectie uit van de huidige situatie en informeren u over eventuele non comformiteiten. Kleine inbreuken (stickers en pluggen) kunnen onmiddellijk opgelost worden. Bij grotere inbreuken formuleren we een offerte. Wij adviseren u, afhankelijk in welke situatie (koop-verkoop) u zich bevindt, omtrent de beste oplossing.  Extra info.Een elektriciteitsplan bestaat uit een ééndraadschema en een situatieschema. Een ééndraadschema is een schematische weergave van alle leidingen, kabels en elementen van de elektrische installatie door middel van specifieke symbolen.Een situatieschema is een grondplan van de woning dat door middel van symbolen de plaats aanduidt van de verschillende elementen van het ééndraadschema.
Image

Vraag nu offerte, snelle service