Image
Image

Infra rood scan

Er zijn grofweg twee soorten warmtebeelden: de fast-scan en de uitgebreide warmtebeeld-rapportage. Quick scans geven een beeldende eerste indruk van onnodig energieverlies in een huis. Zo wordt je aan het denken gezet over de energiezuinigheid van je woning. Een fast-scan geeft je snel een overzicht van lekken in de bouwschil. Een uitgebreider rapportage  gaat meer in detail door uitgebreidere onderzoeksdaden. Kostprijzen liggen tussen 180 en 400 euro.Een warmtescan geeft aan waar warmte uit de woning verloren gaat en waar het zinvol is om extra isolatie aan te brengen. Dat is aangenamer, maar ook gezonder: gebrekkige isolatie kan zorgen voor vochtvorming en schimmel in muren. Met een warmtebeeldcamera kunnen de volgende gebreken worden opgespoord:•    Ontbrekende isolatie;•    Natte of uitgezakte isolatie;•    Koudebruggen (in de isolatie);•    Kieren, naden en gaten (nauwkeuriger in combinatie met een blowerdoortest);•    Luchtdichtheid van de woning (alleen in combinatie met een blowerdoortest);•    Bouwgebreken;•    Onjuiste detaillering;•    Lekkages.Slechte isolatie kan in een woning van gemiddelde omvang jaarlijks  vele euro's aan stookkosten schelen.  Wonen in een slecht geïsoleerd, tochtig huis is bovendien onprettig: het voelt er altijd koud aan.Voor wie?Een quick scan kan voor iedereen interessant zijn als eerste indruk van onnodig warmteverlies uit een woning. Een uitgebreide warmtebeeld-rapportage kan voor een renovatie waardevolle informatie geven over de locatie van warmtelekken en de mogelijkheden voor betere isolatie, vooral als de geschiedenis van een woning niet volledig bekend is of als je je afvraagt of oudere isolatiemaatregelen nog goed zitten

Infra rood scan van uw zekeringskast.

Een onzorgvuldig gebruik van elektriciteit brengt risico's met zich mee, die risico's kunnen op hun beurt leiden tot elektrocutie en brand. Een elektrisch defect ligt aan de basis van 1/3 van de branden.Hoewel een installatie volledig kan voldoen aan de wettelijke voorschriften kan deze nog een aantal risico's inhouden die voor het menselijk oog onzichtbaar zijn en d.m.v. een thermografisch onderzoek wel opgespoord kunnen worden.Een elektrisch defect ligt aan de basis van 1/3 van de branden.De voornaamste oorzaken van dit soort branden zijn:1) overbelasting van elektrische kabels2) kortsluiting ten gevolge van slecht geïsoleerde draden3) defecte contacten die leiden tot een abnormale weerstand en opwarming.Door ook de resultaten van een thermografisch onderzoek op te nemen in uw dossier kan u aantonen het nodige gedaan te hebben voor een veilige uibating van de elektrische installaties onder uw beheer.

Vraag offerte warmte scan woning