Image
Image

Bouwkundig onderzoek vochtbestrijding.

Image
Image
Image

Onafhankelijke expertise vochtbestrijding

Wanneer zich vochtproblemen voordoen in een woning bellen veel mensen meteen een firma dat oplossingen belooft. Men wordt op zoekmachines overstelpt met advertenties met een aanbod van gratis expertise. Maar met gratis expertise bedoelt men eigenlijk dat men u iets wil verkopen.Bij het plaatsbezoek van de verkoper wordt de analyse onvoldoende grondig uitgevoerd en dient het gestuurd onderzoek alleen maar om eigen oplossingen naar voor te schuiven. De bouwheer krijgt meestal nog een verrassingen na uitvoering van de dure werken.  Het is nog niet helemaal, of zelfs niet opgelost.Wanneer je kiest voor een onafhankelijke vochtexpertise wordt er eerst gezocht naar de achterliggende oorzaak. Pas dan komen de technische oplossingen aan de orde.
Geenverkoop praatjes
HeldereUitleg oorzaken
OplijstenVan oplossingen

Maak de juiste keuze bij vochtbestrijding.

Image
Bij het onderzoek naar de oorzaak van het vochtprobleem worden eerst alle gegevens nagegaan. De problematiek wordt ter plaatse ingeschat. Foto’s uit het verleden kunnen hierin verhelderend zijn. Plannen en bouwtekeningen stemmen niet altijd overeen met de realiteit. De expert bekijkt de situatie en doet de vereiste vochtmetingen. Wanneer nodig kunnen er (water)monsters genomen worden die geanalyseerd worden door een erkend labo. Door deze analyse kan precies aangeduid worden welk soort water (grondwater, regenwater, huishoudelijk afvalwater, septisch water, …) in het spel is. Wanneer de vochtexpert-deskundige alle observaties en meetresultaten in de woning heeft verzameld, wordt een gepast advies voorgesteld, wel of niet in de vorm van een verslag.
Krijg een professioneel bouwexpert over de vloer.
Verwerf een aangename droge woning.
Weg met schimmels, zwarte stippen en onaangename geurtjes.
Kies voor de juiste begeleiding
Water is reukloos. Wanneer het muf ruikt in een woning, is dit dus geen vocht maar rondvliegende schimmels. Deze schimmels cultiveren  in de aanwezigheid van vocht. Er moet dan ook een vochtoorzaak aanwezig zijn, al dan niet verborgen. Let ook op voor verborgen vochtproblemen. Het is zeer slecht voor de luchtwegen  Een nevenverschijnsel is hogere stookkosten. Deze kosten kunnen al gauw oplopen tot 30% op de verwarmingskosten per jaar.

Tarieven

Inhoud basic verslag van de onafhankelijke expert.Een basis verslag bevat omschrijving van de oorzaken van het vochtprobleem in de woning. En een voorstel nodige stappen tot oplossingen. Opsomming van de geraamde kostprijs van de nodige herstellingen.
Kostprijs vocht in huis onafhankelijk expertise-onderzoek. Woning tot 250 m² = 200 euro. + kort geschreven verslag. Individueel appartement 200 euro, per bijkomend appartement in zelfde gebouw 100 euro. + kort geschreven verslag. Magazijnen, burelen, werkplaatsen, prijs op aanvraag. Nagestuurd digitaal verslag 25 euro. Prijzen btw inclusief.

Het belang van een attest bij verkoop van de woning

Bij zichtbare en niet zichtbare gebreken, kan het steeds interessant zijn om een bouwexpert de woning te laten bekijken. Zeer vaak zijn er verscheidene verdoken problemen aanwezig.Als je een woning wil verkopen met een vochtprobleem, reken dan op een minwaarde van 5%  tot wel 10%  van de waarde van de woning. Deze bedongen korting is echter meer dan voldoende om het vochtprobleem ten gronde op te lossen.Daarom is het voorleggen van een experten verslag een goede tool om de prijs correct bij te stellen. U vermijdt tevens schadeclaims achteraf.Vochtproblemen zijn geen reden om een woning niet te verkopen of te kopen. Met een certificaat/attest kan u als verkoper aantonen dat u een probleem heeft gemeld, wat de oplossing is en wat de kosten zijn. Het geeft een meerwaarde als verkoper en is dan ook een goede marketingtool.

Geschreven Verslag

Bij elk onderzoek hoort een gratis kort geschreven verslag. Het verslag omvat oorzaken, oplossingen en richtprijzen van de oplossingen.
Image

Digitaal Verslag

Wenst u een uitgebreider nagestuurd digitaal rapport, eventueel met foto('s)? Geen probleem. hiervoor vragen we een kleine bijdrage van 40 euro.

Oplossen conflict tussen huurder en verhuurder

U heeft advies nodig omdat een huurder terecht of onterecht klaagt. U heeft advies nodig om de verhuurder van overlast te overtuigen. Door onze onafhankelijk optreden kunnen dikwijls met eenvoudige middelen problemen opgelost worden.Wanneer de oorzaak van het vochtprobleem gekend is, maar u wilt in het kader van een betwisting over de nodige feiten beschikking, dan kunt u een expertise onderzoek laten uitvoeren zodat u over een analyse beschikt van een derde partij met kennis van zaken als het om vochtproblematiek gaat. U kunt ons inschakelen voor een onafhankelijk onderzoek op locatie. Na onderzoek ontvangt u een schriftelijk document waarin de bevindingen van de deskundige vermeld staan.